Tradiční český výrobce
plastových i hliníkových oken a dveří


Používáme německé profily Používáme německé profily

Zeptejte se nás: 573 504 131 739 559 051 (servis)

Proč zvolit V okno?

  Český výrobce
německá kvalita
  Rodinná firma od 1998
  Vlastní výrobní haly
  Servis do 10 dní
  Kalkulace
poradenství ZDARMA
Radostný certifikát - pomáháme dětem a seniorům.
Radostný certifikát - pomáháme dětem a seniorům.

Pomáháme nemocným dětem a osamělým seniorům prostřednictvím organizace ZDRAVOTNÍ KLAUN.

Oslavili jsme 25. let spolupráce s Gealanem
Oslavili jsme 25. let spolupráce s Gealanem

Oslavili jsme 25. let spolupráce s Gealanem - německým dodavatel profilů. Při návštěvě v Německu jsme si prohlídli výrobu profilů, kašírování, jejich kooextruzi, plně automatizovaný sklad a načerpali energii a motivaci do dalších let.

8. ročník festivalového půlmaratonu MONET+ ve Zlíně
8. ročník festivalového půlmaratonu MONET+ ve Zlíně

Letos se konal již 8. ročník festivalového půlmaratonu MONET+ ve Zlíně. Celkem se na start za tým V okno postavily tři štafety a šest odvážlivců, kteří si troufli na 10 kilometrů

Archiv novinek

Slovník pro okna

Jenoduchý slovník používaný pro výrobce oken a stavebnictví

A

ADHEZNÍ LEPENÍ -  „Lepení znovu“ po uzávěrce lze opakovaně rozlepovat a slepovat (lze uzavřít znovu).
ANINTI ROZBYTNÉ OBALY - Bublinková fólie se vzduchovými polštářky. Používá se jako obal pro křehké a sleněné předněty.
ARGON - Chemický prvek patřící mezi vzácné plyny. Využívá se k plnění prostoru mezi izolačními skly k vytvoření vakuového prostředí.
ARCHITEKTURA - je v nejobecnějším pojetí synonymem pro stavitelství a zabývá se tak jak globálním pohledem na urbanismus či krajinu přes klasické stavitelství budov až po design jednotlivých detailů jako je zahradní či bytová architektura.

B

BAREVNÁ PALETA RAL - Elektrostatické práškové barvy a nátěry. RAL Classic obsahuje 213 odstínů, včetně metalických, používaných převážně v průmyslové výrobě (ocelové konstrukce, výroba nábytku apod.).
BAREVNÁ STUPNICE -  Škála používaných barev. Většinou používaná ve stupnici RAL (viz stupnice RAL)
BARVA - Vjem, který je vytvářen viditelným světlem dopadajícím na sítnici lidského oka.
BEZÚDRŽBOVOST -  Objekt není náročný na údržbu. Většinou je docílena speciální povrchovou úpravou.
BOURACÍ PRÁCE - Počátek většiny rekonstrukcí spočívá v bourání starých zdí a zařizovacích předmětů.
BUTYL -  Trvale pružný tmel, který utěsní meziskelní prostor a zabrání případnému pronikání vlhkosti do těchto míst.

C

CEN/CENELEC -  Tuto evropskou normu jsou povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
CEN/TC 89 - "Tepelné chování budov a stavebních konstrukcí"
CENA - Směnná hodnota statku, služby, tj. protihodnota potřebná pro získání zboží nebo služby ve směně. Obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou, kterou je třeba při získání zboží (služeb) zaplatit za jednotku množství.
CERTIFIKÁT ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - Certifikát energetické náročnosti je dokument, který hodnotí energetickou náročnost budovy. Je třeba předložit kupujícím nebo nájemcem na požádání. Demontáže stávajících oken, dveří, fasád a světlíků hliníkové, ocelové, litinové či dřevěné konstrukce.

D

DESIGN - Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit, a postupně dostalo také významy „navrhnout“ i „návrh".
DISTANČNÍ RÁMEČEK - Je vložen mezi skly, může být různě široký. V rámečku je uložen vysoušecí prostředek (silikagel). Kombinací různé síly skla a šířky distančního rámečku, je možno docílit odlišných tepelně i hlukově izolačních vlastností dvojskla.
Dodatečné zateplení hliníkových a plastových rámů a křídel technologií IC22. Vylepšení parametru Uf až o 0,5W/m2K.
DODAVATEL -   Smluvní strana, která dodá zákazníkovy objednané zboží nebo službu.
DOPRAVCE - Zkrácený výraz pro provozovatele, který je často rovněž vlastníkem dopravního prostředku, ať už v dopravě silniční (na pozemních komunikacích), drážní (na dráhách železničních, tramvajových, trolejbusových nebo lanových), letecké nebo vodní.
DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ – je aplikováno po obvodu celého křídla hliníkového okna. Obstarává dodatečné utěsnění okna a snižuje prostup hluku.
DPI – palcová míra. 1 palec = 2,54 cm.
DIN - Německé průmyslové standardy. DIN A..., B.../ C....
DIN FORMÁTY -  grafické formáty užívané hlavně německými výrobci.
DŘEVO – přírodní matriál pro výrobu oken, dveří, nábytku atd.
DRENÁŽNÍ OTVORY – Slouží pro odvod kondenzátu z okna.
DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA -  jsou špičková dřevěná eurookna.
DVEŘE - Slouží k oddělení místností, například z důvodu bezpečnosti, hlučnosti, prašnosti, tepelně izolují. Jsou pevnou součástí domů a jinak funkčních staveb.
DVOJSKLA - izolační dvojsklo je výrobek ze dvou jednoduchých tabulí skla. Mezi tyto tabule je vložen distanční rámeček, který může být různě široký.

E

ELOXOVÁNÍ - Druh povrchové úpravy kovů a některých slitin.
ENERGETICKÁ ÚSPORA - Její princip spočívá v návrhu a  instalaci úsporných opatření včetně zajištění finančních zdrojů prostřednictví splácení investice ze skutečně dosažených a dodavatelem zaručených úspor.
ENERGETICKÉ ŠTÍTKY - Obsah a forma průkazu energetické náročnosti budovy, která je předepisána prováděcí vyhláškou k zákonu o hospodaření energií. Průkaz obsahuje také grafickou část, která je hovorově označována za energetický štítek budovy (energetickými štítky se označují výrobky - například elektrické spotřebiče). Nyní schválenou novelou zákona o hospodaření energií je přejímána druhá přepracovaná evropská směrnice o energetické náročnosti budov, která rozšiřuje a upřesňuje požadavky předchozí první směrnice.
EUROOKNA - Kvalitní dřevěná okna vhodná pro pasivní a nízkoenergetické domy. Jsou to okna se skvělou izolační schopností.
EXTERIÉR - Znamená předně vnější vzhled a povrch budovy.

F

FASÁDA – Jedná se o venkovní stěnu budovy. Je perforovaná okennými, dveřními, větracími otvory.
FLASH PODLAHOVÉ KRABICE - Krabice se speciálním spodním klínem pro rychlé sestavení a ploché dodání.
FRANCOUZKÉ OKNO - Okna až k zemi, kterým se říká francouzská, nabízejí krásný výhled, propojují místnosti s okolím a vypadají zajímavě.
FUNKČNÍ POŽADAVKY - Objasňující co se musí udělat a identifikuje nutné úkony, aktivity a akce, které musí být vykonány

H

HISTORICKÁ PAMÁTKA - Památník slouží k ochraně kulturně důležitých objektů. Jeho cílem je zajistit, že zaujímají dlouhodobě a ne poškozena, postižené, padělaný nebo zničeny. Chcete-li toto zajistit, jsou odpovídající "památník požadavky ochrany", které musí být dodržovány při modernizaci a přestavbě.
HLINÍK - Velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.
HLINÍKOVÁ OKNA - Skleněné výplně stavebních otvorů, jejichž rám je vyroben z hliníku. Jsou určena pro použití do obytných i průmyslových budov, pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Hliník umožňuje vyrobit okna lehká, konstrukčně přesná, snadno otevíratelná a zavíratelná, přitom téměř nezničitelná a odolná. Díky pevnosti, tuhosti a nízké hmotnosti hliníku je možné vyrábět velké prosklené plochy bez rušivýcha světlu bránících vyztužení a příček. Nejpoužívanější je u luxusních administrativních budov, prosklených fasád a zimních zahrad.
HLINÍKOVÁ VÝSTUHA - Plněná izolačními korálky a je řezána na stanovenou velikost.
HLINÍKOVÉ ORTÉZY -  Pomocník na lepení hliníkových profilů.
HLINÍKOVÉ PROFILY -  Nabízejí moderní vzhled a neomezenou životnost hliníkových oken.
HLINÍKOVÝ RÁMEČEK - Standardní typ rámečku. Používaný ve většině dříve používaného zasklení - tento typ rámečku je již na ústupu - prostupuje jím chlad a vzniká tepelný most, může se vyskytnout rosení kolem rámečku. Výhodou je, že je levný, ale jeho tepelná vodivost není dobrá, pouze 200 W/Mk.

CH

CHROMATOVÁNÍ - Nejrozšířenější konverzní povlak. Konverzní úprava chromátováním zlepšuje vzhled a oddaluje počátek korozního napadení povrchu zinkového povlaku. Široká paleta chromátovacích přípravků může vytvořit povrch napodobující zbarvení chrómu nebo vytvořit atraktivní olivové, žluté irizující, bronzové nebo černé zbarvení.

I

INTERIÉR - Označuje vnitřní prostor objektu, nejčastěji stavby. Pro interiér jsou typické zejména estetické požadavky, které řeší interiérový design. Funkčnost interiéru zabezpečuje vnitřní technické vybavení (instalace, zdravotechnika, ...)
ISO/TC 163 -  "Tepelné chování a potřeba energie pro vnitřní prostředí staveb"
IZOLACE -  Izolační materiál, který se dělí na:

J

JAKOST - Údaj o vlastnosti věci. V důsledku toho je však závislá na úsudku a schopnostech pozorovatele, kvantitativní údaje lze obvykle ověřit a jsou objektivnější.

K

KAPSY - Otevřené na obou stranách vaku, který umožňuje rychlé vložení obsahu.
KLIKY - Rukojeť pro otevírání a zavírání dveří či oken.
KLIMATICKÉ PODMÍNKY - Termín používaný jako označení změn v zemském klimatu anebo v zemských regionálních klimatech.
KLIMATIZACE - Je zařízení pro úpravu vzduchu v celých budovách či jednotlivých místnostech a v dopravních prostředcích.
KOROZE - Samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. horniny či plasty) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím.
KOTVA - Rozlišujeme mezi dvěma typy kotev, táhlem a prstenem. Oba drží stěny budovy a zabezpečují připojení, stejně tak i stabilizaci objektu. Kovová konstrukce, která tvoří stabilizaci budovy je obecně táhlem. Většinou drží pohromadě dvě protější stěny. Prstenec je samostatná součást. Můžou to být dřevěné konstrukce, ale také kovové konstrukce nebo ocelové konkrétní prvky (viz také šrouby). Obvykle je tvoří horní části obvodových stěn jako prsten. Někdy se vkládají mezi dvěma patry.
KOVÁNÍ - Element, který slouží ke zvýšení únosnosti něčeho, co je vyrobeno z relativně málo pevného a málo odolného materiálu. Typickým příkladem je kování užívané ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku, dveří, oken, částí lodí a dalších.

L


LODŽIE - Lodžií nerozšiřuje mimo fasáda budovy. Je obklopen třemi stěnami a je otevřená na jedné straně.

M

MARKÝZA - Lehká konstrukce, nejčastěji umisťovaná nad vchodem domu, oknem či balkonem. Primárním účelem markýzy je protisluneční ochrana (slouží jakožto stínící prvek). Současné markýzy jsou ovšem také vodotěsné a umožňují tak posezení za téměř libovolného počasí.
MOZAIKA - Plošná výzdoba, ornamentální nebo figurální, sestavená z drobných kostek, hranolků nebo kolíčků, kamenných, později skleněných, upevňovaných do měkké omítky nebo tmelu.
MULTI-KOMOROVÝ SYSTÉM - Zajišťuje výjimečné tepelně-izolační vlastnosti.

N

NÁVRATNOST INVESTICE - Znamená poměr výnosu či změny hodnoty investice k investovanému kapitálu. Vyhodnocuje se nejčastěji ročně a vyjadřuje v procentech, dá se však vyjádřit i za delší období, případně i předpokládaným časem, kdy kumulované výnosy splatí investovaný kapitál.
NEREZOVÝ RÁMEČEK - Dodává se v různých šířkách, vyniká pevností, je lepším izolantem než rámeček hliníkový - méně jím prostupuje chlad -  tepelná vodivost 15 W/Mk.
NORMA - norem EN ISO 10077 byl vypracován technickou komisi, jejíž sekretariát zajišťuje SIS, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 163 "Tepelné chování a potřeba energie pro vnitřní prostředí staveb". Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2004. Tato norma je jednou z řady norem, které se zabývají výpočtovými metodami k návrhu a hodnocení tepelného chování budov a stavebních konstrukcí. Přílohy B, C, D a ZA , jsou normativní. Příloha A a ZB jsou informativní. Tento dokument obsahuje bibliografii.

O

OKENNÍ FÓLIE -  Samolepicí fólie (bez lepidel) pro více umístění. Instalací okenních fólií můžete výrazně zvýšit užitnou hodnotu stávajícího zasklení.
OBYTNÝ PROSTOR -  Prostor určený k bydlení, obsahuje různé zákoutí s rozličnými funkcemi, která mají vytvářet zajímavý celkový dojem.
OCHRANNÉ KARTONY - Lepenkové krabice, ve kterých jsou doručeny křehké nebo rozbitné komponenty
OCHRNNÁ FÓLIE - Obal v obecném významu, jako ochranná vrstva. Jedná se o PVC fólii, krerá je namotána na rolích a použitá k obalení zboží, které se tak chrání proti poškození.
OKENNÍ KRYTY -  Slouží jako ochranná pomůcka proti vloupání a jako dekorace.
OKENNÍ PROFIL - Fasádní okenní profily slouží pro vytvoření funkčních detailů zateplovacího systému u nároží, oken a dveří. Nejčastěji používané jsou kromě rohových profilů také začišťovací  okenní profily pro dilataci mezi zateplovacím systémem a okenním rámem.
OKNO - Výplň stavebního otvoru, který slouží od nejstarších dob až po současnost především k prosvětlování místností a pro přirozený kontakt obyvatel s okolím.
OZDOBNÁ FÓLIE -  Slouží z hlediska bezpečnosti, tepelné izolačnosti či ochrany proti slunečnímu záření. Dnešní okenní fólie jsou schopné zabránit průniku sluneční energie oproti nepolepenému sklu až o 84 %. Teplota v interiéru se po použití okennch fólií sníži o několik stupňů. Jsou určeny pro ochranu interiéru před UV a IR složkami slunečního záření (99% UV filtr).
OZDOBNÁ MŘÍŽKA - Druh ozdoby ve výplni skleněného prostoru okna. Dělá se v různých tvarech, barvách a hustotě. Nejběžnější je zlatá se čtyřmi až šesti předěly.

P

PARAPET - Vyzdívka pod oknem, zeď od podlahy k oknu.
PAROTĚSNOST - Parozábrana zabraňuje pronikání vodních par z vnitřních prostor do tepelných izolací.
PĚNOVÁ IZOLACE SKLA -  omezuje tepelný prostup v oblasti kolem zasklení.
PLASTOVÁ OKNA - Skleněná výplň stavebních otvorů, jejíž rám je vyroben z kovového profilu různým způsobem pokrytým plastem a plastovými profily.
Plastová okna jsou určena pro použití v obytných i průmyslových budovách, pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační i zvukově izolační. Nejpoužívanější jsou u domácností (paneláky, bytovky, ale i obytné domy).
PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK - výrazně redukuje tvorbu kondenzátu na okraji skla.
Pohotovost s garantovaným zásahem pro zajištění či zprovoznění výplní otvorů do 24 hodin od nahlášení po celé České republice.
POŘIZOVACÍ NÁKLADY - Je směnná hodnota statku, služby, tj. protihodnota potřebná pro získání zboží nebo služby ve směně. Obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou, kterou je třeba při získání zboží (služeb) zaplatit za jednotku množství. Pojem cena zahrnuje též zvláštní druhy odměňování, jako např. mzdu, kurz, úrok, nájemné.
POSUVNÉ DVEŘE - Posuvné dveře či střešní okna se střešní konstrukcí pro šikmé střechy a slouží k lepší expozici, větrání, stejně jako zvyšuje využitelný prostor. Nejslavnější vikýře jsou závěsné posuvné dveře a vikýře v sedlových střechách. Skládají se ze svislých stěn a souvisejících oken.
POVRCHY PROFILŮ - Speciální patentovaná povrchová úprava zajistí dlouhou životnost těchto oken a dveří. Transparentní nátěry jsou k dispozici pro dřevo hliníková okna.
PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU - Provádíse za pomoci polyamidového můstku. Polyamid vyztužený skelnými vlákny zabezpečuje pevné a trvanlivé spojení hliníkových komor.
Přesklívání plastových a hliníkových oken, dveří, fasád a zimních zahrad jak z důvodu havárie, tak z důvodu vylepšení technických parametrů konstrukcí.
PŘIPOJOVACÍ SPÁRA -  Spára mezi otvorovou výplní (okno, dveře) a stavební konstrukcí (zdivo, panel) se nazývá připojovací spára. Správné provedení připojovací spáry má vliv na:

 • zamezení vniku dešťové vody do spáry ( vodotěsnost)
 • umožnění dilatace mezi otvorovou výplní a stavební konstrukcí (přenos vnitřních sil a pohybu v konstrukci)
 • odstranění tepelného mostu (tepelná izolace)
 • odstranění kondenzace vodních par a následného vzniku plísní (parotěsnost) resp. dosažení požadované povrchové teploty na vnitřním povrchu
 • zvýšení zvukové izolace resp. snížení hladiny intenzity zvuku (zvuková izolace)

PVC - Je třetí nejpoužívanější umělou hmotou na Zemi, hned po polyetylenu a polypropylenu. Využívá se na výrobu PVC profilů oken a dveří.

R

RAL - Vzorník barev RAL je celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů, který se používá především v průmyslové výrobě interiérových či exteriérových nátěrových hmot a stavebnictví obecně. Jeho smyslem je především možnost získání vždy přesně stejného odstínu barvy.
RECYKLACE -   Je výraz pro nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. V procesu recyklace tedy jde o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu, odtud pak název tohoto procesu. V tomto procesu je vždy recyklovaný materiál cíleně přetvářen z ve výrobě jinak dále nepoužitelného odpadu na (druhotnou) vstupní surovinu, která je použitelná při další výrobě. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí.
REGRANULÁT – složka při výrobě profilů oken.
REKLAMAČNÍ PROTOKOL – Protokol pro písemnou dokumentaci k reklamované věci či službě.
RERKLAMACE - Právní úkon, při kterém smluvní strana závazkového vztahu uplatňuje odpovědnost za vady v plnění. Způsob reklamace, její oprávněnost a další záležitosti řeší právní předpisy nebo smlouva. Mezi příklady reklamací patří reklamace vadného zboží zakoupeného v obchodě nebo reklamace kvality poskytnutých služeb. Reklamace se řeší například opravou zboží, výměnou zboží za bezvadné, odstoupením od smlouvy nebo poskytnutím slevy.

Ř

ŘÍMSA - Vystouplý a profilovaný architektonický prvek, kamenný, cihlový, dřevěný nebo štukový, který vodorovně člení stěnu. Římsa jednak chrání stěnu budovy, případně okno nebo dveře, jednak člení a zdobí fasádu .

S

SERVISNÍ PRÁCE – Pravidelné servisní prohlídky a následná oprava a údržba plastových a hliníkových oken, dveří a fasád všech výrobců.
SILIKAGEL - Má za úkol absorbovat případné vodní páry z meziskelního prostoru.
SILIKONOVÁ LEPIDLA – Tento typ silikonové chemie je nejrozšířenější ve vytváření silikonového lepícího těsnění používající vlhkost v atmosféře, k působení s chemickými cross-linkery, a tím umožňují vytvoření silikonového elastomeru.
SKLO – Čisté sklo je transparentní (průhledný), relativně pevný materiál, odolný proti opotřebení, v podstatě inertní a biologicky neaktivní. Může být formováno do všech existujících tvarů. Tyto žádané vlastnosti jej předurčují k velkému množství použití ve většině oborů lidské činnosti. Sklo je však velmi křehké a rozbijí se na ostré střepy. Tyto vlastnosti mohou být modifikovány nebo i úplně změněny přidáním jiných sloučenin nebo tepelným zpracováním.
SKRYTÁ KŘÍDLA - Skrytými křídly MB-70US a verzi MB-70 Industrial , což se jedná o okno, které se vzhledem podobá oceli, toto je používáno nejvíce při renovaci památkových objektů.
SORTIMENT -   Slovem sortiment vyjadřujeme odborný pojem používaný zejména v prostředí obchodu (maloobchod i velkoobchod). Jedná se de facto o zatřídění zboží (jeho rozdělení) do jednotlivých dílčích podskupin podle zvoleného hlavního kritéria, jímž je prakticky vždy hlavní účel výrobku resp. jeho hlavní užitná vlastnost (účel pro nějž byl vyroben). Toto zatřídění se provádí bez ohledu na další pomocná hlediska a dílčí kritéria.
STABILITA - Rozdíl potenciální energie tělesa mezi vratkou a stálou rovnovážnou polohou, neboli to je množství práce, které je třeba vykonat, aby se těleso ze stálé rovnovážné polohy dostalo do vratké rovnovážné polohy.
Stabilita tělesa závisí přímo úměrně na hmotnosti tělesa, nepřímo úměrně na výšce těžiště ve stálé poloze a přímo úměrně na výšce těžiště ve vratké poloze.
STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ - Utěsňuje prostor mezi rámem a okenním křídlem hliníkového okna a zabraňuje prostupu dešťové vody do interiéru.
SWISSPACER - T yp rámečku s teplým okrajem "warm edge" je vyroben ze speciální hmoty obohacené o skleněná vlákna. Tělo rámečku pokrývá tenká fólie, která zabraňuje pronikání vlhkosti, úniku plynu a dobře k ní přilnou těsnící tmely. Jeho tepelná vodivost je 0,19 W/mK. Dodává se v různých šířkách a více barevných variantách.

Š

ŠTÍTKY – Většinou se jedná o samolepicí papír nebo plast. Určený pro označení vlastníka, druhu, materiálu atd.

T

TECHNOLOGIE - Odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů.
TEPELNÝ IZOLANT - Veličina, která umožňuje porovnání látek podle tepelné vodivosti, se nazývá součinitel tepelné vodivosti. Tepelné izolanty mají nízký součinitel tepelné vodivosti. Opakem tepelného izolantu je tepelný vodič.
TEPELNÝ MOST - Tepelný můstek "omega" je vyroben z polyamidu a vyztužen skleněnými vlákny.
TERASA - Je určena pro pobyt v přírodě. Terasa je úroveň využití s pevnou základnou. To může být na nebo pod úrovní přízemí nebo na střeše budovy. V úrovni přízemí slouží také jako přechod od obytné zahrady.
TĚSNĚNÍ - Součástka, která zabraňuje průniku tekutin či plynů mezerami mezi jinými součástkami.Těsnění se obvykle vyrábějí z pružných, nebo alespoň do malé míry deformovatelných materiálů.
TITULNÍ PRUH - Brání od sušení tmelu (lepení). Je složena z křemíkováného papíru.
TROJSKLA - Izolační trojskla jsou tvořena třemi tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována distančním rámečkem.
TYPY OKEN – Nejběžnější jsou jedno až trojkřídlá. Mohou být také francouzká, anglická.

U

UV ZÁŘENÍ - Elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření. Pro člověka je neviditelné, existují však živočichové (ptáci, plazi, některý hmyz), kteří jej dokáží vnímat. Jeho přirozeným zdrojem je Slunce.

V

VAKUUM - Znamená prázdný prostor, v němž je tlak plynu podstatně nižší než při normálním atmosférickém tlaku. Různé stupně vakua mají velmi rozmanitá technická využití ve vakuové technice.
VENTILACE – Výměna vzduchu. Vpouštění kyslíku a vypouštění oxidu uhličitého.
VODOTĚSNOST - V České republice nejsou v současnosti žádným předpisem stanoveny požadavky podle třídy odolnosti vůči zatékání, které musí otvorové výplně splnit. Do doby vydání příslušné ČSN, která tyto požadavky bude závazně specifikovat, se doporučuje řídit se doporučenými hodnotami třídy vodotěsnosti podle ČSN EN 14351-1+A1:2011, které jsou obsaženy v informativní Národní příloze. Pro úplnost je možné tato doporučení porovnat například též s hodnotami platnými v Rakousku (ÖNORM B 5330 Fenster - Anforderungen - Ergänzungen zur ÖNORM EN 14351-1, platnost od roku 2007) nebo v SRN (Richtlinie ift Rosenheim FE-05/2, platnost od roku 2005)
VÝROBCE -  Subjekt, který se zabývá výrobou komponentů.

Z

ZABEZPEČENÍ - Zabezpečení fyzického přístupu spočívá v zabránění přístupu nepovolaných osob k částem interiéru nebo objektů.
ZÁKAZNÍK -  Subjekt, který kupuje nebo využívá věc či službu.
ZÁRUBNĚ - Rám pevně umístěný ve zdi, který ohraničuje otvor dveří a tvoří jejich nosnou konstrukci. Obvykle bývá kovový, zejména v dřívějších dobách byl dřevěný nebo kamenný. Na zárubni je pomocí pantů zavěšeno křídlo dveří.
ZASKLÍVACÍ LIŠTA -  Je opatřena identickým zámkem, který je „zaklapnut” do příslušné drážky v křídle nebo ve fixním rámu.
Zasklívání velkoplošných výplní a skel pomocí vlastní speciální techniky, jeřábů příp. vrtulníku. Včetně pronájmu vlastní techniky.
ZASTŘEŠENÍ -  Opatření ochrannou v střechou. Střecha je z různých materiálů a různorodého použití.
ZIMNÍ ZAHRADY - Zasklená konstrukce přičleněná k budově. Při vhodném zakomponovaní do fasády a hmoty objektu zimní zahrada harmonicky dotváří objekt. Plní obytnou a estetickou funkci, tj. rozšiřuje obytný prostor domu a zlepšuje kontakt člověka s přírodou. Zimní zahrada v dnešní dynamické a hektické době umožňuje jejím obyvatelům se bez omezení pohodlí ocitnout v kterémkoli ročním období uprostřed přírody. Nemusí být jen malým kouskem přírody s exotickou flórou a případně i faunou, ale plnohodnotnou částí domu či bytu.
ZVUKOVÁ IZOLACE -  Mají za úkol odhlučnit objekt, zejména slouží u frekventovaných úseku, jako jsou:

 • dětská hřiště,
 • silnice,
 • průmyslové zóny,
 • nádražní budovy a jiné.

Nejobvyklejšími oblastmi použití jsou dnes stavebnictví a strojírenství, přičemž jednotlivé materiály se mohou lišit podle konkrétní aplikace.

Ž

ŽALUZIE - Soustava horizontálních nebo vertikálních lamel, stínících nějaký otvor. Žaluzie jsou vyráběny z mnoha materiálů například látky- nejčastěji vertikální žaluzie, kovu - obvykle z lakovaného hliníku, dřeva- větší váha žaluzie, náročnější údržba, bambusu atd.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - „Systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“

Přehled kontaktů

V okno s.r.o
Skaštice 149, Kroměříž

Tel.: +420 573 504 131
Email:
Web: V okno

Zobrazení: Klasické / Mobilní

Aplikace VOKNO

Stáhněte si aplikaci VOKNO! V aplikaci naleznete nejen užitečné informace, konfigurator barev oken, ale také interaktivní poptávku, kdy jen vyfotíte Vaše okna a my Vám naceníme jejich realizaci.

V OKNO v App Storu V OKNO - okna a dveře - Apps on Google Play
 • googleplus
 • youtube
 • instagram
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies Rozumím